Integration är nyckelordet,

1 + 1 = 3

Det spelar ingen roll vilken lagring du väljer när målet är att optimera säkerhetskopiering – med kombinationen av Veeam och NetApp-teknik klarar du av de klassiska utmaningarna med säkerhetskopiering och återställande!

 

Genom ett nära utvecklingsarbete optimeras två av marknadens starkaste tekniker som integreras i en enkel lösning. Det intuitiva användargränssnittet i Veeam gör det möjligt att organisera NetApp lagring. I tillägg till en effektiv säkerhetskopiering ger detta en enkel och förenklad åtkomst till avancerad lagringsfunktionalitet.

En gemensam lösning från NetApp och Veeam gör det enkelt för dig att:

  • administrera din säkerhetskopieringspolicy

  • använda snapshot av produktionsdata för tester och affärsutveckling i en egen kontrollerad miljö 

  • snabbt återställa data i händelse av skadlig kod

  • validera genom er testmiljö att säkerhetskopian faktiskt kan återställas

  • återställa från snapshot

 

Med Veeam och NetApp kan du optimera prestanda, öka flexibilitet och tillgänglighet, spara pengar och minska riskerna.

Arrow ECS Sweden

Kronborgsgränd 7, SE-164 46  KISTA

netapp.ecs.se@arrow.com  |  +46 8 188 00

© 2019 by Arrow

Arrow Privacy policy